Stres, deprese, nedostatek pohybu, přibírání na váze a z toho vyplývající zdravotní rizika a komplikace. Naše společnost se stále častěji a intenzivněji potýká s civilizačními chorobami. Proto na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc vznikl projekt „Pět S“, do nějž se zapojili odborníci nejen ze samotné nemocnice a který má lidem na základě vědeckých důkazů ukázat, že každý musí s prevencí začít sám u sebe. Za své zdraví jsme totiž odpovědni jen my sami.

Informace, které vám nabízíme, jsou platné a mohou vám pomoci na cestě ke zdravému životnímu stylu. Budeme rádi, když se stanete členy komunity lidí, kteří vnímají pandemii a obecně kritické chvíle jako příležitost k pozitivní změně.

Potkejme se na sociálních sítích