STOP KOUŘENÍ

  • Na následky kouření umírá na světě ročně 8 milionů osob, příčinou jsou zejména kardiovaskulární onemocnění, nemoci plic, nádory, diabetes a hypertenze. Kouření je také rizikovým faktorem pro těžká onemocnění a úmrtí na respirační infekce. Kuřákům se hůře hojí rány a mají vyšší výskyt pooperačních komplikací.
  • Nejúčinnější v odvykání kouření je krátká intervence (5A-5P) s doporučením přestat kouřit, spojená s doporučením náhradní nikotinové terapie (náplasti, žvýkačky, sprej, pastilky) a farmakoterapie (bupropion, vareniclin, cytisin) spojená s dalším sledováním a podporou pacienta.
  • Elektronické cigarety mohou pomoci v zanechání kouření, ale musí podléhat stejným pravidlům pro tržní restrikci jako cigarety.
  • Pasivní kouření zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, proto musíme nekuřáky cíleně chránit.

Krátká intervence je uvedena.

Chcete přestat kouřit a nevíte, jak na to? Obraťte se na naše Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, rádi Vám s tím pomůžeme.