#KnihaTydne | Bruce Lipton. Biologie víry. Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků

11. 10. 2021

Velmi zajímavá kniha pro ty, kteří hledají další možnosti jak vysvětlit „podstatu života“ a jak propojit klasickou vědu (medicínu) se současnými poznatky kvantové fyziky nebo epigenetiky. Autor - buněčný biolog, který své vědecké práce o buněčných mechanismech publikoval v prestižních časopisech, publikoval tuto knihu poprvé v roce 2005. Snaží se v ní objasnit, jak vývojová teorie, podle které vše ovládají naše geny, potřebuje rozšířit o vliv prostředí a duchovních mechanismů. Své teorie opírá o četné vědecké studie, které posunují naše poznatky o vlivu prostředí a zejména rodiny na naše zdraví.

V epilogu uvádí: „Nejnovější objevy v oblasti fyziky a buněčného výzkumu vytvářejí nová spojení mezi světem vědy a světem duše - tato království se oddělila a osamostatnila v Descartesově době, před staletími. Tato věda nás vede k pohledu na svět, který není nepodobný tomu, jak se dívaly na svět rané civilizace. V kulturách původních obyvatel se nedělají rozdíly mezi skálou, vzduchem a člověkem - vše je naplněno neviditelnou energií. Je to svět kvantové fyziky, v němž jsou hmota a energie smíseny dohromady. Celá planeta je jeden živý, dýchající organismus, který je třeba chránit před lidskou nenasytností, hloupostí a špatným plánováním. Ještě nikdy v dějinách jsme nepotřebovali tento pohled na svět víc. Když se věda odvrátila od ducha, její poslání se dramaticky změnilo. Namísto toho, aby se snažila pochopit „přirozený řád“ věcí tak, aby se lidé naučili žít s tímto řádem v souladu, si moderní věda vytyčila za cíl řídit a ovládnout přírodu. Technologie, které z uplatňování této filosofie vzešly, přivedly lidskou civilizaci až na pokraj spontánního sebezničení v důsledku narušení přírodního systému. Vedeme životy, které postrádají jakýkoliv morální kontext. Moderní svět se posunul od duchovních tužeb k válce o hromadění majetku.“