#KnihaTydne | James Nestor: Dech. Nové poznatky o ztraceném umění

21. 2. 2022

Autor je americký publicista, který několik let sbíral po celém světě poznatky o dechu, dechových technikách, o jejich významu pro zdraví, pro bystrou mysl… Kromě všeobecně známých technik používaných v józe nebo technik Wima Hofa, popisuje některé „staronové“ pravdy, jako je zdravé dýchání nosem. Všechna fakta má podložená vědeckými publikacemi. Hodně mě potěšilo, že v knize najdeme i českou stopu, a to dechová cvičení Emila Zátopka a holotropní dýchání českého psychiatra Stanislava Grofa. V epilogu shrnuje metodiku správného dýchání: "Zavři ústa, dýchej nosem, vydechuj, žvýkej, občas dýchej víc, zadrž dech..není jedno, jak dýcháme."