#KnihaTydne | Pavel Kolář: Posilování stresem. Cesta k odolnosti

23. 8. 2021

Jedna z nejlepších knih, kterou jsem v poslední době četla. Autor odpovídá na řadu otázek: Co je to stresor a stresová reakce? Je stres nebezpečný? Co spouští stresovou reakci? Může nám stres pomáhat? Jak reaguje na stresové vlivy náš organismus? Kdy nám stres pomáhá a kdy nám škodí? Kde je náš potenciál odolnosti a jak ho využíváme? Jak reaguje na stresory naše duše a naše tělo? Jak je propojena duše s tělem? Je dnes stresu více nebo jsme vůči němu méně odolní?

Resilience je obrana vůči stresorům, které na nás působí. Vychylují nás z rovnováhy a my na ně reagujeme homeostatickou reakcí - protisilou. Resilience je tedy schopnosti odolávat nepříznivým silám, zvládat obtížné situace a překonávat krize nejrůznějšího druhu. Resilience není otrlost a bezohlednost, tak jak je tomu u psychopatů. Nelze ji vnímat pouze v individuálním kontextu, v zaměření na sebe sama, ale k životu a přežití potřebujeme také lásku a s ní spojenou oběť vůči druhým.

10 cest, jak získat větší psychologickou odolnost (American Psychological Association)

  1. Rozvíjej sociální kontakty
  2. Nespatřujte v krizích neřešitelné problémy
  3. Akceptujte, že změny patří k životu
  4. Pokuste se dosáhnout cílů
  5. Jednejte rozhodně
  6. Najděte sami sebe
  7. Dívejte se na sebe pozitivně
  8. Myslete na budoucnost
  9. Očekávejte to nejlepší
  10. Pečujte o sebe.

Eliška Sovová