#KnihaTydne | Petr Casanova: Sami

28. 2. 2022

Nová kniha známého autora motivačních knih se věnuje velmi aktuálnímu tématu - jaký je rozdíl mezi osamělostí a samotou. 91 krátkých myšlenek je doplněno podrobnějším rozebráním tématu.

Smiř se s tím, že někteří lidé Tě budou nenávidět už za to, kým jsi a co dokážeš. Nebudou Ti přát úspěch, protože jim zvýrazňuješ, kým oni nejsou a co oni nedokážou. Tímto lidem bude vždy vadit to, co máš a co oni nemají. Budou Ti to závidět, chtít odebrat. Ne proto, že by to potom získali. Oni nemohou získat sílu, jestliže ustavičně projevují slabost. Oni Tě jen chtějí o sílu připravit. Dostat Tě do stejné slabosti, jakou trpí oni. Nedovol to. Nebuď oni.“

Odpuštění je též spojené s uvědoměním, že VŠECHNO NEMŮŽEŠ. Nemá tedy smysl se vším trápit. Jistě, můžeš doufat, že k Tobě budou lidé féroví, že Ti neublíží, že Tě nepodrazí, že pokaždé dodrží své slovo a že si Tě budou vážit, a to zvláště tehdy, když Ty se k nim špatně nechováš. Ano, doufat v to můžeš, ale je naivní to automaticky očekávat. Naopak je moudré přijmout, že všechno prostě neovlivníš. Respektive, že ovlivníš pouze to, jak se k druhým chováš. Ale na to, jak se oni pak zachovají k Tobě, máš mizivý vliv.“