#KnihaTydne | Rodinná terapie psychosomatických poruch - Rodina jako sociální děloha. - Ludmila Trapková, Vladislav Chvála

2. 8. 2021

Kniha představuje originální koncepci rodiny- rodina jako sociální děloha- bio-psycho-sociální organismus. I když je psána odborným jazykem, díky uvedeným kazuistikám je vhodná nejen pro odborníky, ale i pro laiky, kteří tam mohou najít možnosti řešení osobních situací.

Ph.Dr. Ludmila Trapková vystudovala dvě vysoké školy (FTVS  a FF UK Praha), pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka zejména v oblasti rodinné terapie.

MUDr. Vladislav Chvála je gynekolog a sexuolog specializovaný na rodinnou terapii a psychosomatickou medicínu.  Založil Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch  v Liberci. Prosazuje rodinnou terapii do zdravotnictví, především na poli psychosomatické medicíny. Je současným předsedou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP  a zakladatelem a šéfredaktorem Psychosomu, odborného časopisu psychosomatické medicíny.