PŘEDNÁŠKA: Margit Slimáková: Strava a zdraví

1. 11. 2021

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace si vás dovoluje pozvat na přednášku Margit Slimákové "Strava s zdraví", která je součástí cyklu přednášek "Medicína trochu jinak". Přednáška se uskuteční ve středu 3. 11. 2021 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP od 17 hodin.

Pro zaměstnance Univerzity Palackého je vstupné zdarma, pro veřejnost symbolických 200 Kč.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude přednáška pro přihlášené dostupná on line na platformě ZOOM. Garantem projektu je profesorka Eliška Sovová.