#UkolTydne | 5. – 11. 7. 2021

5. 7. 2021

Vezměte čistý list papíru a napište seznam 10 cílů, kterých chcete dosáhnout v příštím roce. Zapište tyto cíle, jako kdyby rok uplynul a cíle se staly realitou. Vyberte si ze seznamu jeden cíl, jehož splnění by mělo na váš život největší dopad. Napište si ho na zvláštní papír, stanovte si termíny, plán a každý den udělejte něco, co vás k tomuto cíli přiblíží.