#KnihaTydne | Brian Tracy: Trefa do černého

31. 5. 2021

Dnes je Světový den bez tabáku a tématu závislosti věnujeme jak úkol pro tento týden, tak náš knižní tip. Kniha týdne - Brian Tracy: Trefa do černého - vám může pomoci najít cestu, jak se závislosti zbavit. Bryan Tracy je autorem asi 70 knih o osobním rozvoji, které byly přeloženy do 40 jazyků.

Pokud chcete splnit nějaký svůj cíl (nejen přestat kouřit), tak si cestu usnadníte sedmi kroky:

  1. Rozhodni se, co chceš, představuj si, že jsi cíl splnil, jak se cítíš? Buď konkrétní: Chci být nekuřák… chci se zdravě stravovat… chci se zdravě cítit…
  2. Své představy sepiš, formuluj jasné a měřitelné cíle.
  3. Urči si termín. Pokud je cíl velký, stanov si krátkodobé termíny.
  4. Vytvoř si seznam, sepiš si všechno, co pro dosažení cíle potřebuješ.
  5. Vytvoř si plán včetně časové posloupnosti a priorit. Použij pravidlo 80/20 (je prokázáno, že 20 procent činnosti dovede ovlivnit 80 procent výsledku).
  6. Uskutečni stanovené úkoly. Klíčem úspěchu je činnost. Důležitý je první krok a vytrvat.
  7. Každý den udělej něco, co Tě přiblíží k Tvému cíli.

Příkazy, které si dáváš musí být „přímé“, „pozitivní“ a v „přítomném čase“.

Například „jsem nekuřák“ místo „přestanu kouřit“.