#Sport | Relaxační cvičení 2

8. 6. 2021

V měsíci květnu jsme se učili umění relaxace pro uvolnění duševního a tělesného napětí. Ukázali jsme si možnost kombinace relaxačních technik a cvičení na protažení a posílení našeho těla. (viz Relaxační cvičení 1)

Po zvládnutí 6 jednoduchých cviků v poloze lehu na zádech můžeme nyní pokračovat se cvičením v dalších pozicích. Počet opakování je individuální podle dosažení pocitu uvolnění. Optimální je opakovat každý cvik alespoň 5x. Cvičení je možné si zpříjemnit klidnou relaxační hudbou.

Protažení ohybačů kyčelních kloubů

 • jednou dolní končetinou nakročíme do výpadu, patu máme pod kolenem
 • na zadní končetině máme koleno pod kyčlí
 • narovnáme se, podsadíme pánev, zpevníme břišní stěnu a snažíme se protlačit pánev rovně vpřed
 • těžší varianta: přeneseme váhu celého těla směrem dopředu ke kolenu (viz obrázek)
 • lehčí varianta: klečíme na obou kolenou, výrazně podsadíme pánev, zpevníme břišní stěnu

 

Klek na čtyřech

 • srovnáme si záda do roviny, hlava je v prodloužení páteře, díváme se na podložku
 • rozevřené dlaně jsou uloženy na šířku ramen, kolena na šířku pánve
 • ramena odtáhneme od uší, dopodsadíme pánev, vyrovnáme bederní lordózu, nevyhrbujeme se
 • celkově se zpevníme a vydržíme v pozici
 • varianta se zapažením horní končetiny: celkově se zpevníme a zapažíme jednu horní končetinu podél trupu

 

Pozice dítěte – sed na patách

 • z polohy na čtyřech přeneseme těžiště vzad až dosedneme na paty, hlava se opře o podložku v oblasti čela
 • horní končetiny položíme volně podél těla, dlaně směřují nahoru, ramena jdou od uší
 • v pozici se prodýcháme

 

Pozice bočního dítěte

 • v poloze na čtyřech posuneme jednu ruku na opačnou stranu
 • přenášíme těžiště vzad až dosedneme na paty, hlavu opřeme o předloktí
 • s nádechem prodýcháme boční stranu hrudníku, s výdechem vytáhneme nataženou horní končetinu do dálky

 

Střecha

 • začneme v pozici v kleku na čtyřech
 • zatlačíme dlaněmi do podložky, posuneme pánev směrem k patám, vytáhneme hýždě směrem ke stropu
 • důležité je narovnat záda, nikoli položit paty na podložku
 • kolena můžou zůstat lehce pokrčená